p.v. De Purmer Boules
Bedrijven die ons ondersteunen
Lidmaatschap
 
* 2de en 3de leden uit één familie krijgen korting op de clubcontributie.
   Familieleden en huisgenoten op hetzelfde adres.
Het lidmaatschap geeft gedurende het hele kalenderjaar recht tot gebruik van buiten- en binnenaccommodatie.   


De  duur van het lidmaatschap wordt aan gegaan voor onbepaalde tijd en wordt stilzwijgend verlengd voor een periode gelijk aan het boekjaar.
Opzegging van het lidmaatschap, hetgeen schriftelijk moet gebeuren en dient een maand voor het eind van het boekjaar te gebeuren.(dus uiterlijk voor eind november)  
Anders loopt het lidmaatschap nog een jaar door.


Na aanmelding als lid ontvangt u een contributiefactuur .
Wilt u lid worden van onze vereniging druk dan op onderstaande knop
Om kennis met het spel en de vereniging te maken, nodigen wij u uit drie keer vrijblijvend mee te spelen.                                                                                                                                                              U hoeft niet direct boules aan te schaffen; de vereniging heeft een flink aantal sets boules die u tijdelijk kunt gebruiken. 
U bent op de volgende speeldagen; zaterdagmiddag, woensdagmiddag en donderdagavond  van harte welkom  (Zie de informatie pagina).   
Laat de eerste keer van te voren weten dat u komt, bijvoorbeeld bij een bestuurslid, dan kan iemand u ontvangen en wegwijs maken.

Juniorleden zijn ook van harte welkom.    Tot 16 jaar kunnen zij het eerste halfjaar gratis meespelen.    

Leden ontvangen een NJBB-licentie.
De bondsbijdrage is in de contributie inbegrepen. 


Met de NJBB-licentie, kan je naast de verenigingsactiviteiten ook aan (districts) competities, en de nationale competitie en de vele door andere verenigingen georganiseerde toernooien deelnemen.     

Een Jeugdlicentie : J-Licentie tot 18 jaar, waarmee je naast de verenigingsactiviteiten ook aan (afdelings-) competities, de nationale competitie en de vele door andere verenigingen georganiseerde toernooien kunt deelnemen.

Ook kunt u zich bij ons aanmelden als u al lid bent van een andere vereniging zie het 2de lidmaatschap. 
Volg ons ook op: